Toegankelijke teksten

Journalistieke teksten

Dankzij mijn journalistieke achtergrond schrijf ik moeiteloos artikelen en achtergrondverhalen over de meest uiteenlopende onderwerpen. Mijn specialiteiten zijn klimaatverandering en de sociale sector. Daar ligt ook mijn persoonlijke interesse. Ik ga altijd op zoek naar het kleine verhaal achter grote en ingewikkelde onderwerpen; daarmee maak ik ze toegankelijk en begrijpelijk.

Klimaatverandering

Sinds 2006 schrijf ik regelmatig over klimaatverandering en heb ik een groot aantal wetenschappers geïnterviewd over de uitdagingen die ontstaan door de opwarming van de aarde. Het is een onderwerp dat mij na aan het hart ligt. Op mijn manier probeer ik een steentje bij te dragen: ik gebruik onze (hybride) auto zo weinig mogelijk en reis vooral met trein en fiets, eet met name biologisch, oogst mijn groenten bij de Stadstuinderij van de Nieuwe Akker en douche met een zonneboiler.

In 2014 werkte ik mee aan een serie boeken over Kennis voor Klimaat, een landelijk programma dat zes jaar lang onderzoek deed naar klimaatverandering en adaptatie in Nederland. Ik leerde dat er veel bevlogen mensen aan het werk zijn om de wereld te behoeden voor een klimaatramp. Het leverde bemoedigende verhalen op, ondanks de sombere scenario’s die hoge zeespiegels en mislukte oogsten voorspellen. Er is altijd hoop – en ik ben blij dat ik daarover mag schrijven.

In 2016 werkte ik, samen Synergos Communicatie, aan de totstandkoming van de Nationale Klimaatadaptatie Strategie (NAS). Ik deed de eindredactie van dit document, dat staatssecretaris Sharon Dijksma in december 2016 aanbood aan de Tweede Kamer. In april 2018 verscheen het Uitvoeringsprogramma van de NAS. Ook hiervoor deed ik de eindredactie.
In 2018 werk ik, ook weer samen met Synergos Communicatie, aan allerlei communicatiemiddelen rondom klimaatverandering, zoals digitale nieuwsbrieven over NKWK (Nationaal Kennis- en innovatieprogramma Water en Klimaat),kenniskranten over de Klimaat Bestendige Stad, verhalen voor DeltaNieuws en de nieuwsbrief Ruimtelijke Adaptatie.

Andere journalistieke verhalen schrijf en schreef ik voor onder meer: b. Magazine (glossy voor de gemeente Bloemendaal), Plus magazine, Change Magazine, MO Samenlevingsopbouw, gemeente Haarlem, Nieuw Rotterdams Tij (gemeente Rotterdam).